Jeugdzorg algemeen

Eigenlijk zegt het woord het al, jeugdzorg is zorg voor jongeren. Het gaat hierbij om maatschappelijke zorgvoorzieningen buiten de primaire opvoeding van een kind. Jeugdorganisaties staan klaar om kinderen (vaak in de problemen) en de ouders hiervan te helpen. De jeugd van een kind is erg belangrijk voor de ontwikkeling. Vele problemen waar een kind mee zit leiden tot een slechte ontwikkeling in zijn/haar toekomstige jaren. Elk kind verdient het om zo goed mogelijk geholpen te worden. Soms is dit verplicht, vanuit een kinderrechter bepaald. Maar meestal is jeugdzorg vrijwillig aangevraagd door de ouders of het kind zelf. Het doel van jeugdzorg is kinderen de hulp bieden die ze nodig hebben. Elk kind verdiend een fijne jeugd. En elk kind dat hulp nodig heeft, moet ook hulp kunnen krijgen.

De jeugdwet

Jeugdzorg in Nederland kent verschillende soorten jeugdzorg. Jeugdzorg vertegenwoordigd namelijk organisaties die jeugdhulp, opvoedhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering bieden. Hieronder leggen we uit waar de verschillende soorten organisaties van jeugdzorg voor staan.

Jeugd- en opvoedhulp

Deze hulp is speciaal voor de opvoedingen die niet gaan zoals het zou moeten gaan. Jeugd- en opvoedhulp helpt ouders en kinderen met de opvoeding. Het doel van deze hulp is de kwetsbare jongeren te helpen met de groei & ontwikkeling.

Jeugdbescherming

Elk kind hoort veilig op te groeien en heeft hier ook recht op. De veiligheid van een kind kan bedreigd worden wanneer de ouders de verantwoordelijkheid niet kunnen nemen of niet willen nemen. Hiervoor is de jeugdbescherming. Dit is een gedwongen maatregel door de rechter genomen, als vrijwillige hulp niet werkt.

Jeugddeclassering

Wanneer een kind tussen de 12 en 18 te maken krijgt met de politie en hiervan een proces verbaal krijgt, kan er door de rechter jeugdreclassering worden opgelegd. Hierbij wordt het probleemkind geholpen en gecontroleerd, met als doel een verbetering van het gedrag.

Leeftijd jeugdzorg

Jeugdzorg is in principe voor kinderen van de leeftijd 0 tot 18 jaar. Jeugdhulp (en jeugdreclassering) kan daarna wel doorlopen tot 23-jarige leeftijd. Dit moet dan wel besloten worden door de gemeente of rechter. Voor jongeren die in een pleeggezin wonen en hierdoor jeugdzorg krijgen geldt een leeftijd van 21 jaar. Tot hun 21e mogen ze bij hun pleeggezin wonen.

De jeugdwet

Alles van de jeugdzorg wordt geregeld in de jeugdwet. Deze wet zorgt ervoor dat elk kind veilig, gezond en vol kansen kan opgroeien. Deze wet bepaald dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is. De gemeente moet er dus voor zorgen dat elk kind met probleem geholpen kan worden en hierdoor een prettige ontwikkeling doormaakt. Dat de gemeente verantwoordelijk is zorgt voor twee belangrijke dingen: verbrokkeling van jeugdzorg wordt voorkomen en voor elk kind met problemen is er een hulporganisatie dichtbij huis.
facilites
Alles wat je nodig hebt

we doen wat goed voor je is