Scheiden met kinderen

Bij scheiden komt altijd van alles kijken. Wanneer je gaat scheiden met kinderen is dit nog meer. Als je kinderen al volwassen en uit huis zijn, zal dit weinig extra moeite kosten in de afspraken van de scheiding. Bij jongere kinderen vraagt scheiden met kinderen wel veel extra aandacht. En dat komt nog bij de afspraken die gemaakt moeten worden over bezit, waar jullie gaan wonen en andere belangrijke zaken. Vaak is het dan ook handig om een bemiddelaar of een advocaat in de arm te nemen om dit in goede banen te leiden.

Gezag over de kinderen

Bij een scheiding met kinderen is het zo dat je vaak beiden gezag over de kinderen behoudt. Dat wil zeggen dat de zorg voor de kinderen voor jullie allebei een verantwoordelijkheid is. In sommige gevallen wordt het gezag voor één van beide ouders. In extreme gevallen kan het gezag zelfs buiten jullie twee terecht komen, maar dat gebeurt zelden met een scheiding. Je kunt de rechter vragen om het gezag bij één ouder neer te leggen. Dat kan bijvoorbeeld omdat de ander fysiek of mentaal niet in staat is voor het kind te zorgen. Het kan ook zo zijn dat je dat voor jouzelf niet wil.

Het belang van het kind

De rechter bepaalt wie het gezag over het kind krijgt. Bij scheiden met kinderen kan het zijn dat er meerdere kinderen zijn. Het gezag wordt dan per kind apart bepaald. Uiteindelijk wordt dit altijd in het belang van het kind gedaan. De rechter vraagt ook naar de mening van het kind, tenzij het kind 12 jaar of jonger is. Kinderen vanaf 12 jaar oud hebben dus recht om hun mening te geven over het gezag van de ouders. De rechter neemt dit ook in acht bij het bepalen van het gezag.

Co-ouderschap

Als je beiden gezag hebt over het kind of de kinderen, betekent dat dat je samen verantwoordelijk bent voor de zorg van de kinderen. Dat gaat ook over kosten. Je legt alle afspraken vast in een ouderschapsplan. Bij dat ouderschapsplan moeten de kinderen ook betrokken worden. Je kunt dus niet de afspraken bepalen zonder je kinderen te vragen wat zij denken, vinden of willen. Hoe je de kinderen hebt betrokken, is ook onderdeel van het ouderschapsplan. Daarnaast worden vastgelegd hoe keuzes gemaakt worden, hoe jullie elkaar informeren over de kinderen en hoe de zorg en de kosten verdeeld en geregeld worden.

Zorg- of omgangsregeling vragen

Die situatie gaat ervan uit dat je samen tot een plan kunt komen waar iedereen achter staat, al dan niet met hulp van een advocaat of een bemiddelaar. Als je er niet samen uit kunt komen, is het mogelijk een beroep te doen op de rechter. Jullie kunnen de rechter bijvoorbeeld vragen om een zorgregeling te treffen. Wanneer er sprake is van eenhoofdig gezag, dus waar niet beide ouders gezag over het kind hebben, kun je de rechter vragen om een omgangsregeling. Zo wordt bepaald hoe de ouder zonder gezag het kind nog steeds kan zien en bezoeken.

Meer weten over dit onderwerp? Ga naar de site van Van Houten Mediation Utrecht.